Stikkord: sammenslåing

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Stavanger/Oslo, 28. oktober, 2020 – Proactima AS og Lilleaker Consulting AS har inngått en avtale om å slå sammen selskapene og vil med dette ytterligere styrke et strategisk, teknisk og operativt rådgivningsmiljø i felles virksomhet.

Richard Heyerdahl, styreleder og med-gründer i Proactima, mener de to selskapene kjenner hverandre godt gjennom tidligere samarbeid og har mange felles verdier, kunder og ambisjoner.

– Vi har jobbet mot de samme kundene, men med litt ulike typer tjenester. Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Trond Winther, adm. dir i Proactima sier at sammenslåingen gir betydelige fortrinn og muligheter fremover.

– Dette gjør Proactima til et av de viktige kompetansemiljøene innen risikostyring i Norge og gir oss mulighet til å bygge et enda mer kompetent og robust rådgivningsmiljø. Vi vil med dette utvide vår posisjon i eksisterende marked og styrke oss i overgangen til nye bransjer, sier Winther.

– Vi er imponerte over hva Lilleaker Consulting har fått til med sin satsing innenfor teknisk og operasjonell rådgivning. Nå slår vi sammen to veldig kompetente fagmiljøer, og vi gleder oss til å samarbeide om å bidra med de beste løsningene for kundene våre, sier Trond Winther.

– Vi er to selskaper med lang historie som sammen vil være styrket i et fremtidsbilde hvor fornybare energiformer blir viktig, sier Ingvild Aker, daglig leder i Lilleaker Consulting.

– Vi vil fortsette å tilby risikoanalyser og sikkerhetsrådgivning slik våre kunder kjenner oss, sier Anita Kittelsen, styreleder i Lilleaker Consulting. – Nå slår vi sammen to sterke fagmiljøer som utfyller hverandre. Både Lilleaker og Proactima er kjent for å ha et sterkt kundefokus. Vi gleder oss til det vi kan få til sammen!

Kort om avtalen:

  • Proactima og Lilleaker Consulting har inngått avtale om å slå seg sammen
  • Selskapet skal hete Proactima og vil ha sitt hovedkontor i Stavanger
  • 13 ansatte fra Lilleaker Consulting vil inngå i Proactima  
  • Det nye selskapet vil få om lag 80 ansatte
  • Sammenslåingen gjennomføres umiddelbart

________________________________________________________________

For ytterligere informasjon, kontakt:

Richard Heyerdahl,

Styreleder Proactima AS, tlf.: 905 50 971

Anita Kittelsen,

Styreleder Lilleaker Consulting AS, tlf.: 416 15 457

Proactima er nasjonalt ledende i Norge innen risikostyring, beredskap og samfunnssikkerhet, og har gjennomført en rekke strategiske prosjekter innenfor samfunnskritiske prosesser i mange forskjellige bransjer, blant annet innen samferdsel og mobilitet, kraft, olje- og gass, maritim, bank og finans og helse. Selskapet har også omfattende virksomhet innenfor offentlig forvaltning. På kundelisten står over 1500 bedrifter og organisasjoner som inkluderer både små, mellomstore og noen av de største bedriftene i Norge. Selskapet ble opprettet i 2003 og teller ca 60 rådgivere fordelt på selskapets kontorer i Stavanger, Oslo, Trondheim og Bergen.

Lilleaker Consulting er et spesialist konsulentselskap som tilbyr rådgivning og studier innen sikkerhet og pålitelighet. Selskapet ble etablert i år 2000, har 13 erfarne konsulenter og er lokalisert i Oslo. Selskapet har medarbeidere med tung kvantitativ bakgrunn fra ingeniørmiljø og kompetanse i avanserte CFD verktøy. Lilleaker Consulting leverer tjenester innen risiko- og beredskapsanalyser, brann og eksplosjons-konsekvensmodellering, fareidentifikasjon, teknisk sikkerhet, ulykkeslaster, barrieranalyser og pålitelighetsanalyser inklusive pålitelighet av instrumenterte sikkerhetssystemer. Selskapet bistår med overholdelse av myndighetskrav samt å forstå og styre risiko på en god måte. Lilleaker Consulting har lang erfaring innen olje- og gass bransjen og har de siste årene jobbet innen en rekke bransjer som fornybar energi, kraft, transport, landbasert industri og maritim sektor.

Proactima støtter Sval Energi

2. juni ble Capricorn Norge en del av Sval Energi etter et vellykket oppkjøp og påfølgende integrasjonsprosjekt. Proactima har bistått med prosjektstyring og fagkompetanse for å sikre at integrasjonsprosjektet ble gjennomført som planlagt og i henhold til de mål som var definert. Dette ble oppnådd til tross for de utfordringer som Covid-19 har representert for prosjektet, bedriften og samfunnet de siste månedene.

Opprinnelig bisto Proactima Solveig Gass (nå Sval Energi) i å bli pre-kvalifisert som rettighetshaver på norsk sokkel i starten av 2020. Da det ble klart at de skulle kjøpe Capricorn Norge, ble Proactima også involvert i denne prosessen basert på selskapets lange erfaring med integrasjonsprosjekter på norsk sokkel. Proactima sin effektive modell for slike prosjekter tar utgangspunkt i prinsipper for god endringsstyring med en klar forståelse av hvor organisasjonen er, og tydelig beskrivelse av hvor den skal være ved Dag 1, som et integrert selskap. Videre sikres riktig fokus og måloppnåelse gjennom god planlegging og helhetlig risikostyring på tvers av de ulike arbeidsstrømmene, hvor nøkkelpersonell fra begge selskaper deltar.

«Proactima sin kompetanse, kapasitet og verktøykasse har vært en viktig del av suksessen for integrasjonsprosjektet», sier Abdelkarim Abbou, CEO i Sval Energi. «Proactima sine konsulenter har jobbet tett med oss i prosjektet, ledet oss trygt i gjennom de ulike fasene og bidratt til at vi hele tiden har hatt fokus på og brukt energien på de rette tingene. Jeg vil benytte anledningen til å takke Proactima-teamet for innsatsen og ser frem til et fortsatt godt samarbeid på andre områder og nye prosjekt», avrunder han.

Abdelkarim Abbou, CEO i Sval Energi (Bilde fra sval-energi.no)