Stikkord: sveiserøyk

Proactima publiserer veileder for håndtering av sveiserøyk

Seks år har gått siden sveiserøyk ble klassifisert som kreftfremkallende. Likevel har ikke norsk industri kommet langt nok med overvåking og kontroll på steder der arbeidere eksponeres for sveiserøyk. Proactima har publisert en gratis veileder med tips og råd for håndtering av sveiserøyk. Veilederen oppfordrer til å ta i bruk biologisk overvåking.

Last ned veilederen her.

— I Norge har vi ikke tatt inn over oss hvordan vi beskytter folk som arbeider med sveising eller blir indirekte eksponert for sveiserøyk. Denne veilederen er vårt bidrag til å ta dette et steg i riktig retning, og etablere en beste praksis på området.

Det forklarer Hans Thore Smedbold, yrkeshygieniker i Proactima.

Hans Thore forteller videre at det er lite oppmerksomhet rundt vern mot sveiserøyk i utdanning av nye faglærte.  

Hans Thore Smedbold , yrkeshygieniker i Proactima.

Arbeidsgivers ansvar

Alle arbeidsplasser med sveisevirksomhet må gjøre en risikovurdering og dokumentere at alt arbeid gjøres på en forsvarlig måte. I dette tilfellet betyr det at arbeiderne ikke skal utsettes for sveiserøyk.

I dag tar man som regel målinger av luften der arbeidstakerne jobber for å avgjøre om de blir utsatt for farlige stoffer fra sveiserøyken.

— Luftbårne prøver kan fortelle deg om det må gjøres tiltak, for eksempel at det må innføres bedre bruk av verneutstyr. Overvåking av luften forteller oss derimot ikke om vernetiltakene faktisk fungerer, da mener vi at det må biologisk overvåking til, som kan gjøres med prøvetaking av urin eller blod.

— Biologisk overvåking forteller oss noe om den samlede eksponeringen innenfor verneutstyret – og er dermed en god indikasjon på om arbeideren jobber i et trygt miljø på en trygg måte.

Biologisk prøvetaking kan lønne seg

Hans Thore trekker frem at biologisk overvåking faktisk kan være kostnadsbesparende.

— Det er relativt enkelt å gjøre mange prøver. Med tradisjonell prøvetaking i luft er det svært tidkrevende å få tatt mange nok prøver for å kunne gjøre en god vurdering av eksponering. Biologisk overvåking med blod- og urinprøver kan enklere hentes inn og de kan sendes direkte til analyse.

Jobber du i bedriftshelsetjenesten eller på et sted der noen blir eksponert for sveiserøyk? Last ned veilederen her.

— Vi må gjøre mer

— I mitt arbeid på St. Olavs hospital, og når det kommer inn pasienter der med kreft, astma og andre sykdommer som de har fått på jobb, da kjenner jeg på frustrasjon og en følelse av at vi må gjøre mer.

Hans Thore er konsulent innen helse og arbeidsmiljø i Proactima. Han har tidligere jobbet med yrkeshygiene hos DNV og tar doktorgradsutdanningen på St. Olavs Hospital i Trondheim. Han er også leder i Norsk Yrkeshygienisk Forening (NYF), som arrangerer Vårkonferansen 2023 den 8. mai. Der er biologisk overvåking overordnet tema.

— At biologisk overvåking kommer på dagsordenen er viktig og på høy tid. Vi håper denne veilederen gjør det enklere for flere å bli bedre på overvåking og kontroll av sveiserøyk – og at vi på den måten kan unngå sykdom og dødsfall i fremtiden.

Les mer om veilederen og ta kontakt med oss her.