Internrevisjon

Revisjoner er et viktig verktøy for læring og forbedring i virksomheten ved at ledere og medarbeidere får innsikt i om tiltak, systemer og rutiner faktisk fungerer etter hensikten og om de er tilstrekkelige og effektive.

Proactima har lang erfaring med å forberede og gjennomføre revisjonsprogrammer. Våre konsulenter har blant annet erfaring som hovedrevisorer fra tilsynsmyndigheter, ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner, og leverandørrevisjoner.

Relevante tema:

Kontakt oss

Proactima bruker svært kompetente konsulenter med praktisk erfaring fra myndighetsrevisjoner, offentlige beredskapsorganer, nasjonale granskinger samt private og frivillige beredskapsaktører.

Torgrim Huseby

Konsulent Virksomhetsstyring

Hanne-Marit Berge til Proactima

Hanne-Marit Berge startet i Proactima den 1. august.

OKEA-kontrakt til Proactima

Proactima AS har signert avtale med oljeselskapet OKEA om å bistå med konsulenttjenester i forbindelse med at OKEA overtar operatørskapet for Draugen-feltet i Norskehavet.