Revisjon av arbeidsmiljøstyring

Å ivareta krav til helse, miljø og sikkerhet er viktig for alle virksomheter og organisasjoner. Likevel skjer det arbeidsulykker og dødsfall og arbeidstakere blir syke på grunn av arbeidet. Disse kan i utgangspunktet forebygges. En viktig del av dette er virksomhetenes styringssystem og ledelse.

ISO 45001 legger opp til en risikobasert tilnærming som sikrer at ledelsessystemet for arbeidsmiljøet er hensiktsmessig, effektiv og gjennomgår kontinuerlig forbedring for å møte en organisasjons skiftende behov. Denne standarden vil derfor være et godt utgangspunkt for selskapenes styring av arbeidsmiljø. Proactima kan bidra gjennom støtte til selskapenes interne forbedringsprosesser og gjennom revisjon av selskapenes ledelsessystem for arbeidsmiljø.

Relevante tema:

Kontakt oss

Våre konsulenter har lang erfaring med ledelse og styring innen området helse og arbeidsmiljø.

Hans Thore Smedbold

Konsulent Helse og Arbeidsmiljø

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Vær beredt

Norske helsemyndigheter er forberedt på et større utbrudd av coronavirus (COVID 19) i Norge. Er bedriften din det?

Et sunt arbeidsmiljø krever riktige arbeidsmiljø-standarder

Grenseverdier utgjør et viktig grunnlag for å sikre et fullt forsvarlig arbeidsmiljø

Proactima inviterer til frokostseminar (fullført)

Hvordan få tidlig varsler om trusler som kan ramme bedriften din?