Home 2020

Archives

Koronavirus og beredskap (1)

Praktisk tilnærming

En praktisk tilnærming til kontinuitetsplanleggingCovid-19 har blitt erklært som en global pandemi, og i Norge har vi innført de strengeste inngrep i våre liv...
Koronavirus og beredskap (1)

Kurs og opplæring

Koronavirus og beredskap (1)

Verktøy

Vårt skybaserte UXRisk plattform har moduler for risikoanalyser og -styring, konsekvensanalyser (BIA) og scenarioanalyser. Vi kan tilpasse verktøyet til deres virksomhet og utfordringer.Verktøyet har...
Koronavirus-og-beredskap. Foto: Adobe Stock

Pandemi og kontinuitetsplanlegging

Slik kan Proactima hjelpe under koronakrisen Proactima har i over 15 år støttet norske private og offentlige virksomheter med krisekommunikasjon, beredskap og kontinuitetsarbeid. Koronakrisen og virksomheters...
To personer bruker et system for internrevisjon

Pårørendehåndtering

Beredskapssituasjoner krever at ledere gjør hurtige og gode beslutninger under stress. Stress påvirker oppmerksomhet, minne og kommunikasjon. Å være klar over dette er nødvendig...
To personer bruker et system for internrevisjon

Krisehåndtering

Kriser er ekstraordinære situasjoner som truer organisasjoner og krever en strategisk, tilpasset og tidsriktig respons for å ivareta integritet og levedyktighet.Proactima har erfarne rådgivere...
To personer bruker et system for internrevisjon

Rådgiving

Vi hjelper kundene våre med å styre sin egen risiko. God styring krever velprøvde metoder, teoretisk kompetanse og praktisk erfaring. Dette får du fra...

Aktuelt

1. juli 2022 trer Åpenhetsloven i kraft – er din virksomhet...

Åpenhetsloven eller Lov om virksomheters åpenhet og arbeid med grunnleggende menneskerettigheter og anstendige arbeidsforhold, trer i kraft 1. juli 2022. Proactima har erfarne konsulenter...