TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Interessentanalyser

Ingen krise er lik en annen, men mange krisescenarioer har flere likhetstegn og relaterer seg til en rekke kjente interessenter for selskapet, enkeltpersoner og grupper i samfunnet, som vil ha større eller mindre forventninger og krav til bedriften skulle en krise oppstå. Det er derfor særdeles nyttig å ha tenkt igjennom i forkant hvilke interessenter som vil ha en relasjon til et tenkt scenario. Denne oversikten er et godt utgangspunkt for scenariospesifikke justering når hendelsen oppstår.

En slik interessentanalyse er et standard dokument som inngår i alle beredskapsplaner og som danner utgangspunktet for valg av kommunikasjonsstrategi. Den omfatter alle de aktørene som er involvert i en hendelse eller som har forventninger til bedriften når en hendelse oppstår.

Analysen omfatter også en prioritering av ulike interessenter og sier noe om hvilke interessenter som krever særskilt oppfølging under en krise.

Proactima har gjennomført en rekke interessentanalyser for våre oppdragsgivere og har også utviklet en elektronisk modell som kan benyttes både i ‘fredstid’ og under en krisesituasjon.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima bistår BKK innen sikring og beredskap

Proactima har blitt tildelt en ny rammeavtale innen sikring...

Proactima og Skanska inngår rammeavtale

Proactima har inngått en ny rammeavtale innen HSEEQ-tjenester med...

Oda Renate Nødtvedt starter i Proactima i dag

Vi har gleden av å presentere Oda Renate Nødtvedt som...

Proactima og Vår Energi inngår rammeavtale

Rammeavtalen for HSSEQ-tjenester ble signert fredag 4. juni og er gjeldende for 5 år.