TEMA

Beredskap og
krisekommunikasjon

Interessentanalyser

Ingen krise er lik en annen, men mange krisescenarioer har flere likhetstegn og relaterer seg til en rekke kjente interessenter for selskapet, enkeltpersoner og grupper i samfunnet, som vil ha større eller mindre forventninger og krav til bedriften skulle en krise oppstå. Det er derfor særdeles nyttig å ha tenkt igjennom i forkant hvilke interessenter som vil ha en relasjon til et tenkt scenario. Denne oversikten er et godt utgangspunkt for scenariospesifikke justering når hendelsen oppstår.

En slik interessentanalyse er et standard dokument som inngår i alle beredskapsplaner og som danner utgangspunktet for valg av kommunikasjonsstrategi. Den omfatter alle de aktørene som er involvert i en hendelse eller som har forventninger til bedriften når en hendelse oppstår.

Analysen omfatter også en prioritering av ulike interessenter og sier noe om hvilke interessenter som krever særskilt oppfølging under en krise.

Proactima har gjennomført en rekke interessentanalyser for våre oppdragsgivere og har også utviklet en elektronisk modell som kan benyttes både i ‘fredstid’ og under en krisesituasjon.

Ta kontakt

Hilde Waaler

Konsulent Kommunikasjon

Proactima inngår sikkerhets- og beredskapsavtale med Petroleumstilsynet

Avtalen omfatter konsulentbistand innenfor sikkerhet og beredskap i petroleumsvirksomhet både onshore og offshore på norsk kontinentalsokkel.

Proactima og Lilleaker Consulting slår seg sammen: styrker teknisk og operasjonell rådgivning

Nå vil eksisterende og nye kunder få tilgang til enda flere tjenester innen risikostyring og bærekraft.

Svakheter i kommunalt beredskapsarbeid

En nylig studie utført ved Universitetet i Stavanger peker på noen tilfeldige og usystematiske elementer i det kommunale samfunnssikkerhets- og beredskapsarbeidet.

Mind the gap

Hvor stort er gapet mellom teknologene og ledelsen i din bedrift? Les om viktigheten med forebygging, deteksjon og reaksjon.