Interessentanalyser

Interessentanalyse er et standard dokument som inngår i alle beredskapsplaner og som danner utgangspunktet for valg av kommunikasjonsstrategi. 

Proactima har gjennomført en rekke interessentanalyser for våre oppdragsgivere og har også utviklet en elektronisk modell som kan benyttes både i ‘fredstid’ og under en krisesituasjon.

Kontaktperson

(+47) 988 04 112

Aktuelt