Bærekraftig bruk av kjemikalier

Bruk av kjemikalier er en viktig del av vår moderne samfunn. Å velge riktig ut fra et bærekraft- og miljøhensyn er utfordrende.

Proactima har utviklet verktøy (PCMS og ChemiRisk) som bistår våre kunder med kjemikaliestyring, substitusjon, risikovurdering ved innkjøp av og arbeid med kjemikalier. Vårt team bistår både faglig og med ressurser. Våre kjemikalietjenester er organisert i «Proactima Kjemikaliesenter».

Vi kan også bistå med rapportering av klimagassutslipp og kartlegging av utslipp til jord, vann og luft.

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt