Grønn forretningsutvikling

«Environment», «Social», «Governance», gjerne oversatt til Miljø, Samfunnsansvar og Selskapsstyring, er samlebetegnelser på de aspektene som inngår i det å utvikle et fremtidsrettet og bærekraftig selskap.

Hvor det før handlet mye om å redusere, eller begrense skade, forventes det nå at bedriftene skal bidra positivt til utviklingen i de områdene hvor de opererer. I grønn forretningsutvikling tar vi for oss styringen i selskapet og starter med vesentlighets- og interessentanalyser i forhold til produkt og tjenesteutvikling i virksomheten.

Forretningsutvikling kan også bety at en ser nærmere på hvordan en skal kapitalisere på grønne investeringer. Noen selskaper har vedtatt tydelige mål og strategier men mangler gjennomslag i resten av organisasjonen.

Kontaktpersoner

(+47) 959 92 861

(+47) 932 04 368

(+47) 411 64 224

(+47) 954 81 849

Aktuelt