Leverandørstyring og revisjon

Leverandørrevisjoner er et viktig verktøy i styring og utvikling av leverandører ved at ansvarlige for anskaffelser får innsikt i om krav i kontrakter etterleves og om kontrakter er utformet hensiktsmessig for å styre risiko knyttet til anskaffelsen.

Proactima har lang erfaring med å forberede og gjennomføre programmer for leverandørrevisjoner. Våre konsulenter har blant annet erfaring som ansvarlig for internrevisjon i organisasjoner og større programmer for leverandørrevisjoner.

Kontaktperson

(+47) 995 23 886

jts@proactima.com

Aktuelt