Modellering og bærekraftstrening for ledere og styre

ESG, eller bærekraft, er en dimensjon i alt en virksomhet foretar seg, og kan ikke defineres ned til et fagfelt. Environment, Social, Governance, gjerne oversatt til Miljø, Samfunnsansvar og Selskapsstyring, som en samlebetegnelse på de aspektene som inngår i det å utvikle et fremtidsrettet og bærekraftig selskap. Hvor det før handlet mye om å redusere, eller begrense skade, forventes det nå at bedriftene skal bidra positivt til utviklingen i de områdene hvor de opererer.

Selve bærekraftsdefinisjon inneholder mange elementer og vil påvirke virkomsheten forskjellige basert på bransje, sektor, og plass i en verdikjede. Bærekraft påvirker risikoeksponering hvor mitigeringen kan bidra til å bedre strukturen og styring av virksomheten.

Ledere og ansatte vil trenge opplæring for å forstå hvordan bærekraft påvirker og endrer adferd, KPIer, og innovasjon og kunne gjøre risikovurderinger og eventuelt endre styringen.

For sette dette system krever det et arbeid for å sette tydeligmål innenfor ESG/bærekraft, linke det til mål, visjon, strategi og en handlingsplan.

Kontaktpersoner

(+47) 959 92 861

(+47) 932 04 368

(+47) 411 64 224

(+47) 954 81 849

Aktuelt