Beredskapsopplæring

Kompetanse er avgjørende for kvaliteten i alt krise- og beredskapsarbeid.

Proactima tilbyr alle former for opplæring, trening og øvelser innen krise- og ulykkehåndtering. Opplæring kan gjennomføres for hele beredskapsorganisasjonen eller for særskilte funksjoner og roller.

Kontaktpersoner

(+47) 482 24 662

(+47) 990 94 727

Aktuelt