Beredskapsøvelser

Øvelser kan brukes både som opplærings- og treningsmetode samt for å bekrefte en organisasjons ferdigheter innen krise- og ulykkehåndtering.

Proactima har lang erfaring med å planlegge, arrangere og evaluere øvelser i alle størrelser og scenariotyper og holder også kurs i øvelsesplanlegging.

Kontaktpersoner

(+47) 482 24 662

(+47) 990 94 727

Aktuelt