Beredskapsplaner

En god beredskapsplan sikrer dokumentasjon som kobler sammen alle deler innen krise- og beredskap og som i tillegg er tilpasset organisasjonens fagområder, struktur og omgivelser.

Aktuelt