Krisehåndtering

Kriser er ekstraordinære situasjoner som truer organisasjoner og krever en strategisk, tilpasset og tidsriktig respons for å ivareta integritet og levedyktighet.

Proactima har erfarne rådgivere som hjelper organisasjoner med å være forberedt på, håndtere, samt å lære av krisesituasjoner.

Kontaktpersoner

(+47) 482 24 662

(+47) 990 94 727

Aktuelt