Medietrening

Media kan i løpet av sekunder endre selskapets troverdighet og omdømme. Feil kommunikasjon kan gi varige omdømmesvekkelser.

Medietrening i regi Proactima skal gi en opplevelse av hvordan media vil agerer i en tenkt situasjon, og hvordan selskapet personell vil håndtere det mediepresset som oppstår i en krise.

Aktuelt