Operativ krisekommunikasjons-håndtering

Proactima har lang og omfattende erfaring med å støtte selskaper i deres kriskommunikasjonshåndtering, både fra reelle krisesituasjoner og i en rekke øvelser.

Aktuelt