Pårørendekommunikasjon

Ivaretakelse av pårørende og andre involverte i en kritisk hendelse er sentralt i god krisehåndtering, og krever trening og kunnskap. Profesjonell og etisk riktig kommunikasjon til de som er berørt, pårørende og egne ansatte krever god planlegging og forberedelse. 

Proactima leverer kurs med teori og praktisk trening gjennom telefonøvelser og rollespill.

Aktuelt