Arbeidsmiljøstyring

Proactima kan bistå med rådgivning knyttet til systematisk HMS arbeide, internkontroll, indikatorer og styringssystem.

Proactima kan også bistå med bruk av digitale løsninger i styring av arbeidsmiljø.

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt