Fysisk arbeidsmiljø

Fysisk arbeidsmiljø handler om både den fysisk utformingen og tilrettelegging av arbeidsplasser og arbeidsoperasjoner (ergonomi) og eksponering for fysiske arbeidsmiljøfaktorer som termisk miljø (kulde og varme), støy, vibrasjon, belysning, elektromagnetiske felt og ioniserende stråling (Yrkes- og miljøhygiene).

Proactima bistår med identifikasjon og kartlegging av fysiske arbeidsmiljøfaktorer, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak og bruk av verneutstyr.

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt