HMS-kartlegging

Helse, miljø og sikkerhet (HMS) er noe alle arbeidsplasser må forholde seg til. Både arbeidsgivere og arbeidstakere er forpliktet til å arbeide systematisk for å forebygge og forhindre helseskade på arbeidstakerne.

Dette begrepet er forankret i internkontrollforskriften, petroleumsforskriftene (for olje og gass virksomhet) og i forskrift om arbeidsmiljø mv. på skip. Proactima bistår med utforming av HMS / SHA planer (for bygg og anlegg) og gjennomføring av planlagte kartlegginger og aktiviteter.

Kontaktperson

(+47) 920 55 948

Aktuelt