Kjemisk arbeidsmiljø

Kjemikalier kan utgjøre en fare for arbeidstakers sikkerhet og helse og de finnes på de fleste arbeidsplasser. Det kan være grunnstoffer, kjemiske forbindelser eller blandinger av slike. De kan brukes i forbindelse med rengjøring eller til produksjon. De kan være kjøpt inn eller de dannes i ulike prosesser i virksomheten.

Proactima bistår med identifikasjon og kartlegging av kjemiske eksponering, samt vurdering av risiko for helseskade og forslag til forebyggende tiltak og bruk av verneutstyr.

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt