Psykososiale arbeidsmiljøer

Proactima bistår med rådgivning og gjennomføring av bemanningsstudier, gjennomføring og oppfølgning av arbeidsmiljøundersøkelser. Vi bistår også i forbindelse med organisasjonsprosjekter og endringer.

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt