Regler og standarder innen helse og arbeidsmiljø

Proactima kan bidra med rådgivning knyttet til identifisering og implementering av relevant regelverk og standarder innen arbeidsmiljø.

Vi har spesialister som kan bistå i fortolkning av krav i regelverk og standarder ved implementering av ny og innovative løsninger f.eks. knyttet til «grønn» teknologi, fjernoperering av utstyr og anlegg, samt bruk av selvstyrte (autonome) løsninger.

Kontaktperson

(+47) 958 31 810

Aktuelt