Landanalyser

En landanalyse skal identifisere, klassifisere og presentere aktuelle og relevante menneskeskapte trusler og miljømessige aspekter med tilhørende farekilder for virksomhetens ansatte i et definert land.

Proactima kan i samarbeid med egne partnere gjennomføre landanalyser der målet er å gi beslutningstakere nødvendig grunnlag for å beslutte og planlegge de sikkerhetsmessige aspektene tilknyttet virksomhet i et definert land.

Kontaktperson

(+47) 913 57 771

Aktuelt