Sårbarhetsanalyser av sikkerhetssystemer

Sikkerhetssystemer og -funksjoner må ha nødvendig funksjonalitet under alle forutsette omstendigheter. I sårbarhetsanalysen vurderes funksjonen av sikkerhetssystemene under relevante hendelser, for å sikre at systemene vil beskytte mennesker, miljø og verdier som forutsatt.

Sårbarhetsanalysene omfatter ofte som en workshop med deltakere som kjenner systemene og hvordan de skal brukes.

Disse vurderingene utføres systematisk, system for system. Analysen bør utføres på et tidspunkt hvor utformingen av sikkerhetssystemene er tilstrekkelig detaljert, men ikke for sent til å implementere endringer som et resultat av funn i analysen.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt