Sårbarhetsplaner

En nødvendig forutsetning for å redusere sårbarheter er god styring av sikring og relatert risiko. Proactima har omfattende erfaring med å analysere risiko og sårbarheter i virksomheter.

Dette gir et grunnlag for å gjennomføre risikoreduserende tiltak og å utvikle tilpassede sårbarhetsplaner. Proactima kan bistå med planlegging av sikkerhet og beredskap i virksomheter. Dette inkluderer også effektive sårbarhetsplaner.

Kontaktperson

(+47) 957 34 291

Aktuelt