Sårbarhetsutredninger

En nødvendig forutsetning for å redusere sårbarheter er god styring av sikring og relatert risiko. Proactima har omfattende erfaring med å analysere risiko og sårbarheter i virksomheter.

Dette gir et grunnlag for å gjennomføre risikoreduserende tiltak og å utvikle tilpassede planer. Proactima har lang erfaring med sårbarhetsanalyser knyttet til planlegging av sikkerhet og beredskap i virksomheter og i forbindelse med planlegging, drift og vedlikehold av samfunnskritisk infrastruktur.

Aktuelt