Sikkerhetsmanual / Sikkerhetsanalyserapport

Leverandører av utstyr som inngår i et instrumentert sikkerhetssystem er ansvarlig for å dokumentere at utstyret er egnet for bruk for sikkerhetsrelaterte anvendelser. Denne dokumentasjonen blir normalt presentert i en sikkerhetsmanual, og skal demonstrere samsvar med kravene definert i prosjektets SRS dokument. 

Sikkerhetsmanualen skal inneholde nødvendig informasjon til å kunne påvise samsvar, for eksempel:

  • Utstyrsbeskrivelse
  • Sviktsannsynlighet
  • Testens dekningsgrad
  • Responstid
  • Hyppighet av testing
  • Operative begrensninger

IEC 61508-standarden angir krav til hvilken informasjon som skal være tilgjengelig for hvert sikkerhetsrelatert delsystem og dokumentert i sikkerhetsmanualen.

Klassifiseringen av utstyrssvikt kan dokumenteres ved bruk av FMECA (Failure Mode, Effect and Criticality Analysis).

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt