Sikkerhetsrevisjoner

Sikkerhetsrevisjoner utføres for å forstå hvordan tekniske, operasjonelle og organisatoriske faktorer spiller sammen. Dette danner grunnlag for å overvåke ytelse på sikkerhetskomponentene og gjennomføre de nødvendige forbedringsaktivitetene.

Aktuelt