Sikkerhetsstrategier

En sikkerhetsstrategi beskriver de overordnede sikkerhetsstrategiene for et anlegg eller en aktivitet.

Hovedformålet med et slikt dokument er å:

  • Gi en oversikt over farene og risikonivået, og hvordan man skal kontrollere disse farene
  • Være et grunnlag for videre detaljering:
    • Utvikling av områdespesifikke eler aktivitetsspesifikke sikkerhetsstrategier og -krav
    • Sette ytelsesstandarder for barrierer (tekniske, operasjonelle og organisatoriske)

Dokumentet etablerer grunnlaget for utforming av barrieresystemer. Den definerer deres spesifikke rolle og de viktigste funksjonelle kravene til barrierene. Strategien skal være basert på risikovurderinger.

Figuren nedenfor viser sammenhengen mellom den overordnede sikkerhetsstrategien og noen av de andre viktige dokumentene for barrierestyring.

Figur av sikkerhetsstrategi

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt