Sikringsarbeid i byggeprosesser og infrastrukturprosjekter

Vår erfaring er at vurderinger om sikring ofte kommer for sent inn i planleggingen av byggeprosjekter, noe som resulterer i utilstrekkelige og upraktiske løsninger og økte kostnader. Proactima anbefaler derfor en fasebasert tilnærming. Sikringsrisiko bør først vurderes fra et overordnet nivå og på et så tidlig tidspunkt som mulig i prosessen, slik at minimumskrav og regelverk sikres ivaretatt og fornuftige hovedveivalg kan gjøres. Videre anbefales det at vurderingene oppdateres med stadig mer detaljert og kunnskapssterk informasjon for å tilpasse gode og effektive løsninger undervegs i prosjektet.

En slik fasebasert tilnærming gir oversikt, håndterbart – og ikke minst aktiviteter og beslutninger som til enhver tid baseres på tilstrekkelig og oppdatert informasjon. Vi legger opp til en prosess som vil understøtte at sikringstiltakene vil kunne bli mest mulig hensiktsmessige og effektive, og samtidig vil man kunne gjennomføre dem med optimal kostnad og minst mulig sjenanse for brukere og andre berørte parter.

Vi tar utgangspunkt i NS 5834:2016 Planlegging av sikringstiltak i bygg, anlegg og eiendom. Vi bruker ISO 31000 og NS 5832:2014 med flere som ramme og basis for vurderingene.

Kontaktperson

(+47) 913 57 771

Aktuelt