Gransking av hendelser og ulykker

God sikkerhetsledelse forankres gjerne i to grunnleggende tradisjoner: Risikobasert og hendelsesbasert styring. Risikobasert ledelse innebærer at innsatsen rettes mot å oppdage og identifisere risikoen før en uønsket hendelse inntreffer.

Dette kurset retter oppmerksomheten mot hendelsesbasert ledelse, som dreier seg om å lære av hendelser som allerede er skjedd. Gjennom en systematisk tilnærming til granskingen av en ulykke økes læringsverdien av det som er skjedd. Dermed blir gransking et sentralt virkemiddel i arbeidet med å sette inne tiltak som skal forhindre fremtidige ulykker.

Dette kurset presenterer en generell tilnærming til ulykkesgransking, og kurset vil gi nytteverdi uavhengig av hvilken bransje deltakerne kommer fra.

Målgruppe

Ledere på ulike nivå i organisasjonen som jobber med risikostyring.

Læringsform:
«Blended learning»:
Individuell E-læring – 8 timer.
Samlingsdag 8 – timer 

Forkunnskaper: Ingen

Kontaktperson

(+47) 938 78 542

Aktuelt