Grunnkurs risikoanalyse

”Hva er risiko, og hvordan kan vi analysere risikoen?”

I en risikoanalyse kartlegges hvilke hendelser som kan inntre og hva disse hendelsene kan føre til. Risikoanalyser kan brukes til å kartlegge alle typer hendelser som kan skje, men i dette kurset har vi fokus på en viss type hendelser, nemlig såkalte uønskede hendelser.

Dette kan for eksempel være gasslekkasjer i et prosessanlegg, branner eller fallende last på en offshoreinstallasjon, eller det kan være at viktig operasjonsutstyr slutter å virke under en operasjon på et nytt sykehus. 

Målgruppe

Målgruppe er beslutningstakere innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring.

Læringsform: E-læring og en dag i klasserom

Forkunnskaper: Ingen

Kontaktperson

(+47) 402 14 307

Aktuelt