HMS for verneombud

Kurset tilfredsstiller Aml § 6-5 om krav til opplæring av verneombud og AMU-medlemmer.

Kurset gir et solid teoretisk fundament innen HMS. Men fokus er hele tiden hvordan arbeidet med sikkerhet, helse og miljø planlegges og utføres i praksis.

Deltakerne vil også få kunnskap om:

Lover og regler innen HMS
Etablering av HMS-planer
Utfordringer innen helse/arbeidsmiljø, ytre miljø og sikkerhet
Ulike verktøy og virkemidler

Målgruppe

Ledere på ulike nivå i organisasjonen som jobber med risikostyring.

Læringsform:
«Blended learning»:
Individuell E-læring – 8 timer.
Samlingsdag 8 – timer 

Forkunnskaper: Ingen

Kontaktperson

(+47) 402 14 307

Aktuelt