Rammeverk for risikostyring

Helhetlig risikostyring handler om å jobbe med det som er viktig for virksomheten, dvs. å prioritere riktig i en hverdag med store utfordringer og med begrensede ressurser. Formålet med helhetlig risikostyring er å sikre den riktige balansen mellom det å utvikle og skape verdier og det å unngå ulykker, skader og tap.

Dette kurset gir en innføring i hvordan man gå frem for å sette opp et rammeverk for risikostyring i sin egen virksomhet.

Proactima tilbyr også kurs i risikostyring og risikoanalyse med studiepoeng i samarbeid med Universitetet i Stavanger. Kursene inngår i en erfaringsbasert mastergrad i risikostyring og sikkerhetsledelse. Ta kontakt for ytterligere informasjon.

Målgruppe

Målgruppe er beslutningstakere innen landbasert industri, offshoreindustrien og offentlig forvaltning; prosjektledere, linjeledere og prosjektmedarbeidere, samt personer som arbeider med risikoanalyse og risikostyring.

Læringsform:

Kurset kan tas som et rent e-læringskurs eller kombineres med en avsluttende klasseromssamling (anbefales). Kurset vil da gjennomføres som ”Blended Learning”, og er delt i to hoveddeler.

Den teoretiske delen gjennomføres som individuell e-læring. Del to av kurset gjennomføres som en samlingsdag der de sentrale teoretiske emner diskuteres, og hvor deltakerne arbeider med case-oppgaver.

Forkunnskaper: Ingen

Kontaktperson

(+47) 402 14 307

Aktuelt