Risikoforståelse

Dette kurset har vi laget i samarbeid med Mintra Trainingportal, du kan finne ytterligere beskrivelse av kurset på denne siden.

Manglende risikoforståelse fører ofte til forsinkede prosjekter, ulykker og andre uønskede hendelser.

Dette kurset gir en grunnleggende forståelse av hva risiko er, hvordan risiko kan styres og hvordan risikoforståelse hjelper oss til å ta bedre beslutninger.

Målgruppe

Alle ansatte på alle nivå i organisasjonen.

Læringsform: E-læring

Forkunnskaper: Ingen

Kontaktperson

(+47) 938 78 542

Aktuelt