Analyse av gasspredning

Gasspredningsanalyse, enten fra drivstofflekkasjer, vannoppsamling eller undervannslekkasjer som dukker opp på overflaten, kan implementeres som en del av den sannsynlige eksplosjonsanalysen. Det kan også være relevant å undersøke eksponering av luftinntak eller andre spesifikke antenningskilder.

Vi utfører gasspredningsanalyser, enten ved hjelp av FLUENT, FLACS eller KFX, avhengig av formålet eller tilgjengeligheten til 3D-modellen.

Før man simulerer gasspredningen, som er ganske tidkrevende, må man bli enige om hvilken lekkasjer som skal undersøkes, dvs. lekkasjekilder, væsker, grad av overbelastning/hindring samt vindforhold.

Eksempel på 2D-plot som viser omfanget og konsentrasjonen av gass spredt i et farlig område:

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt