Beredskapsanalyser (EPA)

En beredskapsanalyse er basert på risikobildet for et anlegg eller en virksomhet og ser på tekniske, operasjonelle og organisatoriske tiltak for å oppnå effektiv beredskap. En full analyse inkluderer:

 • Identifikasjon av fare- og ulykkessituasjoner, basert på risikovurderinger, som vil bli brukt til å dimensjonere beredskapen. Underlag kan være HAZID, QRA eller bow-tie-analyser, eller egne workshops med de som kjenner risikobildet. De følgende kategoriene er ofte inkluder:
  • Storulykker (ofte fra QRA)
  • Spesielle hendelser som man må ha beredskap mot, som arbeidsulykker, mindre branner eller utslipp
  • Ytre trusler som terror eller kriminelle handlinger
  • Situasjoner med midlertidig økning av risiko, som tap av elektrisk kraft eller kontrollsystemer
 • Identifikasjon av overordnede beredskapsfilosofier og -strategier.
 • Identifikasjon av detaljerte ytelseskrav for ulike faser (deteksjon/alarm, bekjempelse, redning, evakuering og normalisering) for de definert fare- og ulykkessituasjonene
 • Vurdering av effektiviteten og robustheten i foreslått/etablert beredskap og forslag til eventuelt korrigerende tiltak for å forbedre beredskapen.

Analysen er et grunnlag for å identifisere nødvendige ressurser og etablere hensiktsmessige beredskapsplaner for en virksomhet eller et anlegg.

Detaljeringen og kompleksiteten av en beredskapsanalyse må tilpasses det man ser på og om det er en oppdatering eller en ny analyse. Involvering av operativt personell og beredskapsfunksjoner er en viktig suksessfaktor.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt