Brannanalyse

Brann er en mulig følge av et utslipp av hydrokarbon, om det blir eksponert for antennelseskildene som er tilstede ved de aktuelle anleggene. Dette kan resultere i brannbelastning utenfor anleggets konstruksjonsgrenser og en brannanalyse er derfor i mange tilfeller en betydelig del av en QRA.

Hovedformålet med brannanalysen er å gi et godt grunnlag for å sette brannbelastningsdesign, som gjør at risikoen for personell, eiendeler eller miljø er innenfor akseptable grenser. Videre brukes brannanalyse for å evaluere om rømningsveier blir svekket ved en eventuell hendelse (røyk / stråling) og hvordan utforming av anlegget påvirker konsekvenser av brann. Målet er å gi nyttige råd om rømnings-/layoutdesign eller beskrive brannrisikoen for et eksisterende anlegg.

Branner kan modelleres ved hjelp av analytiske/empiriske modeller som beskriver formen stråling tar, hvor røyk vil gå, vindeffekt og så videre. Slike modeller brukes i Proactimas risikoanalyseverktøy ASAP, som beskrevet under QRA.

Noen ganger er det nødvendig med betydelig mer nøyaktig modellering av branner. I slike tilfeller bruker vi CFD-verktøyet KFX (Kameleon FireEx). Her kan branner modelleres i 3D, med tanke på alle relevante aspekter som påvirker brannen. Resultatene for varmestråling, temperatur, røyk etc. kan også måles og plottes etter behov.

I noen tilfeller kan det kreves full probabilistisk brannanalyse. Hovedstadiene i en slik analyse blir vist her, ved hjelp av CFD-verktøyet KFX og risikoanalyseverktøyet ASAP:

Brannfrekvenser og varighet beregnes i ASAP som gir forbigående beregninger av lekkasjer, gassdispersjon, deteksjon og antenning. CFD-verktøyet KFX brukes til beregning av innfallende varme / temperatur på mål av interesse. Å kombinere resultatene fra disse to programmene gir brannoverskridelsesfrekvensen på hvert mål.

Eksempel på en utforming av brannsimulering, som illustrerer varme og røyk:

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt