Generelle dataanalyser

Analyse av ulykkesforløp og ulike databaser danner grunnlaget for QRA, RAM/SIL-analyser og lignende studier og kan avdekke lærepunkter for prosjektering og drift. Proactima-personell har omfattende kunnskap om ulykkesdatabaser som HCRD, OREDA, SINTEF offshore blowout database, CODAM etc.

Å etablere datagrunnaget for en spesifikk analyse er et nødvendg utgangspunkt for arbeidet og kan avsløre områder der det er behov for mer forskning og utvikling. Ansatte i Proactima har blant annet deltatt i JIP (Joint Industry Projects) for utvikling av modeller for prosesslekkasjefrekvens, tenning og utblåsningsfrekvens. Vi har også kompetanse til å utføre statistiske analyser av ulike datakilder.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt