Helideck-analyse

Analyse av helikopterdekk utføres for å evaluere forholdene for luftflyt over helikopterdekk på f.eks. offshore installasjoner, fartøy eller bygninger.

Utformingen av helikopterdekket og dets omgivelser påvirker flytfeltet og skaper turbulens over helikopterdekket. Dette kan dermed forårsake problemer for helikopteroperasjoner, om turbulens overskrider visse grenser (f.eks. gitt av standard CAP 437 utstedt av Luftfartstilsynet).

Vi bruker CFD-verktøyet FLUENT, der en 3D-modell av helikopterdekket og omgivelsene er laget for å simulere vindforholdene på helikopterdekk, samt en turbulensmodell som er relevant for formålet. Turbulensnivåer er planlagt og evaluert opp mot hva grensene er for helikopterperasjon.

Utslipp av eksos eller andre varme gasser kan forårsake temperaturgradienter over helikopterdekket hvis utslippene ligger for nært. Temperaturendringer gir problemer for helikopteroperasjon hvis endringen overstiger visse grenser (f.eks. Det som er satt av den norske standarden NORSOK C-004). Videre kan en bluss som ikke er antent bli antent ved eksponering til helikopterets flyvebane (krav til maksimal gasskonsentrasjon er gitt i f.eks. NORSOK S-001).

På samme måte som for turbulensproblemer, bruker vi CFD-verktøyet FLUENT for å simulere eksponering for varm gass/brannfarlig gass fra helikopterdekk/rute. Temperaturgradienter er planlagt og evaluert opp mot grensene for helikopteroperasjon.

Eksempel på turbulensplanlegging for et helikopterdekk på en offshoreinstallasjon: 

Eksempel på varmgass spredning for et helikopterdekk på en offshoreinstallasjon:

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt