Kritisk ventilvurdering

En kritisk ventilvurdering gir en vurdering av de økte konsekvensene for et anlegg ved manglende lukking av en sikringsventil når det er brann i et av hydrokarbonsegmentene. Unnlatelse av isolering vil tømme det tilstøtende segmentet inn i segmentet som lekker, som igjen øker varigheten på brannen.

Denne vurderingen vil rangere sikringsventilenes kritiske tilstand. Resultatene brukes for å stille krav til testing, f.eks. testfrekvens, lukketid og krav til maksimal intern lekkasje.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt