Kvalitative risikoanalyser

En kvalitativ risikoanalyse beskriver risiko kvalitativt eller semi-kvantitativt og gir virksomheten et grunnlag for å prioritere og gjennomføre effektive risikoreduserende tiltak.

Proactima har ledende kompetanse innen kvalitative risikoanalyser og lang erfaring med å gjennomføre analyser av ulike problemstillinger i ulike bransjer og på ulike nivåer.

Kontaktpersoner

(+47) 482 24 662

(+47) 990 94 727

Aktuelt