Kvantitative risikoanalyser

Proactima utfører de studier som er nødvendig for gjennomførende av en kvantitativ risikoanalyse. Metoden består av identifisering av potensielle farer (HAZID) og definering av relevante scenarier. Ut fra dette beregnes frekvenser og konsekvenser.

Kontaktpersoner

(+47) 482 24 662

(+47) 990 94 727

Aktuelt