Tankeksplosjonsanalyser

Tankeksplosjoner på oljetankskip og FPSO er spesielt bekymringsfulle, da konsekvensene ofte er katastrofale. Historisk har slike eksplosjoner som oftests skjedd under manuelle inngrep for inspeksjoner og rengjøring. En systematisk gjennomgang av hvordan tanker fylles og tømmes, sammen med trykkontroll av teppegass, kan avdekke potensielle farlige situasjoner ved feilbehandling. Fremgangsmåten for å komme inn i tanker med alt forberedende arbeid er av spesielt viktig å gjennomgå.

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt