Transformatoreksplosjonsanalyse

Oljefylte transformatorer er til stede i mange forskjellige applikasjoner både på land og offshore. De representerer følgende eksplosjonsrisiko: En elektrisk feil (f.eks. kortslutning) i transformatoren kan produsere en sterk lysbue som forårsaker pyrolyse av isolasjonsoljen og forårsaker et brudd på transformatoren. De gassformede pyrolyseproduktene og oljetåken lekker ut, og ved eksponering av antennelseskilder kan det gi en sekundær eksplosjon som påvirker omgivelsene.

I en transformatoreksplosjonsanalyse vurderer vi potensialet for gasslekkasje fra transformatoren (avhengig av kortslutning, frakoblingstid, lysbuenergi). Gassdispersjonen som skyldes den primære transformatoreksplosjonen er modellert med CFD-verktøyet FLACS, som tar hensyn til ventilasjonsforholdene i området der transformatoren er plassert. Den sekundære eksplosjonen, dvs. antenningen av gassen fra den nedbrutte oljen, simuleres også med FLACS, og kan brukes til å estimere det resulterende eksplosjonstrykket.

Basert på resultatene kan avbøtende tiltak foreslås for å redusere riskoen for transformatoreksplosjonen.

Når dette kombineres med en vurdering av historiske frekvenser for transformatoreksplosjon, kan personal-, eiendel- eller miljørisikoen fra transformatoreksplosjoner estimeres.

Energioverskridelseskurve:

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt