Vent studier

Proactima utfører studier for gasspredning fra kald luft/ikke-antent vent, samt for stråling fra antent vent.

Hensikten med studier av ventilasjon som er kald er å undersøke om detekterbar og/eller brennbar gass kan avsløre antennelseskilder ved anleggene (farlige områder, ufarlige områder, helikopterdekk) eller nærtliggende steder (nabo-anlegg).

Hensikten med ventstrålingsstudier er å undersøke om stråling på områder er innenfor akseptable grenser, enten for personell (f.eks. i henhold til API 521/ISO23251) barrierer (f.eks. en brannmur) eller utstyr (f.eks. som spesifisert av leverandøren).

Studier av kald vent/ utent vent kan utføres enten ved hjelp av FLUENT, FLACS eller KFX, avhengig av formålet eller tilgjengeligheten av 3D-modellen, mens stråling fra antent vent utføres ved hjelp av KFX, se saken vist nedenfor.

Eksempel på konturer av stråling på en FPSO-topp fra en antent vent: 

Kontaktperson

(+47) 416 64 600

Aktuelt