Endringsledelse

Skal man lykkes med store endringsprosesser, må man også ha en forståelse av og jobbe med virksomhetens kultur, verdier, mennesker og atferd.

Vi har rådgitt mange virksomheter om den menneskelige siden av endringsledelse.

Kontaktperson

(+47) 940 17 577

Aktuelt