Endringsprosesser

Endringsprosesser kan være komplekse og vanskelige både for ledere og medarbeidere.

For å lykkes med endring, er det viktig å ha en klar tanke om hva som ønskes oppnådd og hvordan man skal oppnå det. Proactima har bistått en rekke selskaper planlegging, gjennomføring og oppfølging av endringsprosesser.

Kontaktperson

(+47) 940 17 577

Aktuelt